Stappenplan

Om vanaf het begin duidelijk en helder aan de tuin te beginnen, vindt je hieronder ons stappenplan.

 

Stap 1

De allereerste stap is het tuinontwerp. Dit ontwerp maakt de verbinding met diverse factoren; de omgeving, de gezinssituatie, de wenen en natuurlijk je eigen persoonlijkheid.

Maar ook de verbinding van kleinere factoren zoals de overgang van terras naar de plantborder, de afscheiding met de buren en zo nog veel meer.

Het ontwerp is er ook om te bepalen welke verdere beslissingen genomen moeten gaan worden m.b.t. de uitvoering, kwaliteitsniveau, budget etc.

 

Stap 2

De tweede stap is het eventueel aanpassen van het gemaakte schetsontwerp. Wij maken dan op basis van dit ontwerp een twee tot drietal kostenramingen voor de uitvoering. Een ontwerp kan met verschillende materialen worden gerealiseerd, wat dus ook verschillende kosten met zich meebrengt.

Onze ramingen worden zo samengesteld, dat je in de mogelijkheid blijft om van kwaliteitsniveau kunt wisselen. Zo maak je je eigen voorstel voor de uitvoering!

 

Stap 3

De derde stap is het uiteindelijk maken va het definitieve ontwerp met een eventueel verhardingsplan en als het wenselijk is een beplantingsplan. Het definitieve voorstel wordt nu als begroting gemaakt en voorgelegd ter goedkeuring.

 

Stap 4

Tijdens de vierde stap maken we alles definitief. In de opdrachtbevestiging worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Ook de begin en opleverdatum leggen we hierin vast. Je nieuwe tuin wordt nu gerealiseerd.

 

Stap 5

In de vijfde stap begeleiden wij het gehele project. Wij zullen eventuele adviezen geven over het onderhoud van de tuin nadat de tuin in aangelegd. Hiervoor kunnen wij ook een overeenkomst aanbieden qua tuinonderhoud op maat, zodat het hele jaar rond de tuin haar optimale sierwaarden behoudt!!

 

Zo zorgen wij niet alleen voor de nieuwe tuin die bij je past  maar ook voor heel veel tuinplezier!!

 

Downloaden stappenplan

pdf 5 stappenplan.pdf